PROSJEKTGRUPPER

Klubbens medlemmer er fordelt på ulike arbeidsgrupper.

Gruppeinndeling med ulike ansvarsområder!