PROSJEKTGRUPPER

Klubbens medlemmer er fordelt på ulike arbeidsgrupper.

 Her ser dere gruppeinndelingen med ulike ansvarsoppgaver!