NINA EKORNHOL OG CAMILLA SCHØYEN BLE TATT OPP 08.09.2021 PÅ GYLDENBORG

Foto: Bjørg Rimfeldt

 

 

 

 

På det øverste bildet ser vi president Nina Finsen (til venstre) fortelle om hva Soroptimismen står for. Fadder Torill Snare (til høyre) og, i midten, det nye medlemmet anestesisykepleier Nina Ekornhol.

 

 

 

 

På bildet i midten har Nina Ekornhol nettopp mottatt nålen.

 

 

 

 

På det nederste bildet får sykepleier Camilla Schøyen nålen festet på sitt bryst av fadder Marianne Aspebakken. Camilla er 26 år gammel, og Kongsvinger Soroptimistklubb gleder seg over unge, nye medlemmer.