Inger Solli og Pia Sjøli ble tatt opp som nye medlemmer i Kongsvinger Soroptimistklubb 8. mai 2019

Inger er barne- og ungdomsarbeider, og Pia er seniorkonsulent på NAV. Gyri Andvik Johnsen og Nina Finsen er faddere til begge.

Foto: Bjørg Rimfeldt

 

På det øverste bildet ser vi fra høyre president Marianne Aspebakken, Inger Solli og Pia Sjøli.

 

 

På det nederste bildet fra høyre: Inger Solli, Pia Sjøli, Nina Finsen og Gyri Andvik Johnsen.