Velkommen til Kongsvinger Soroptimistklubb

 

 A Global Voice For Women

Stiftet   2. oktober 1951 av fed. president 
Clara Hammerich, Danmark.

Møtedag:   2. onsdag i måneden.

Antall   medlemmer: 38

www.soroptimistinternational.org

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

 

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima