FASTE PROGRAM OG ARRANGEMENTER

FASTE PROGRAM OG ARRANGEMENTER:

 

 

Novembermøte: Årets bøker/ Høstmarked.

Representanter fra en bokhandel forteller om årets bøker. Medlemmene har også anledning til å kjøpe bøker på dette møtet.

Vanligvis har høstmarkedet på Kvinnemuseet gått av stabelen i oktober. I 2023 ble det flyttet som Julemarked til samme dag som markering av Orangedagene 25.11.

Februarmøte: Årsmøte.

Aprilmøte: Teatertur / Kulturelt program.

Junimøte: Sommermøte.

Fellesmøte med en av våre vennskapsklubber, Arvika, Sverige. Annethvert år holdes møtet i Arvika og Kongsvinger.