FASTE PROGRAM OG ARRANGEMENTER

FASTE PROGRAM OG ARRANGEMENTER:

 

Oktobermøte: Høstmarked.

Høstmarkedet blir gjerne arrangert på Kvinnemuseet, med salg av produkter som medlemmene har laget selv. Pengene går til Soroptimistprosjekter.

Novembermøte: Årets bøker.

Representanter fra en bokhandel forteller om årets bøker. Medlemmene har også anledning til å kjøpe bøker på dette møtet.

Februarmøte: Årsmøte.

Aprilmøte: Teatertur / Kulturelt program.

Junimøte: Sommermøte.

Fellesmøte med en av våre vennskapsklubber, Arvika, Sverige. Annethvert år holdes møtet i Arvika og Kongsvinger.