Tillitskvinner

TILLITSKVINNER I KLUBBEN 2019-2020:

 

President:

 

Nina Finsen

Visepresident: Gyri Andvik Johnsen
Sekretær: Jette Foss
Kasserer: Hege Råve
Styremedlem: Karin Guttormsen
Suppleant: Bjørg Lorentzen
  Mette Andvik Johnsen
Ekstensjonskomite: Liv Nøkleby
  Torill Snare
Programansvarlige: Vigdis Fretheim
  Åsne Stolpe

 

REPRESENTANTER TIL UNIONEN:

Representant   1: 

Nina Finsen

Representant   2:    

Hege Råve

Suppleant   1:  

Gunlaug Kollsrud

Suppleant   2:  

Torill Snare

Suppleant   3:   

Bjørg Østvoll

Suppleant   4:  

Bjørg Rimfeldt