Tillitskvinner

TILLITSKVINNER I KLUBBEN 2023:

 

President:

 

Jette Foss

Visepresident: Marianne Aspebakken
Sekretær: Trine Hansen
Kasserer: Torill Snare
Styremedlem: Unni Torkildsen
Suppleant: Inger Solli
  Reidun Thøger-Andresen
Ekstensjonskomite: Pia Christine Sjøli
  Nina Ekornhol
Programansvarlige: Bjørg Østvoll
Ass pro ansvarlig: 

Gunlaug Kollsrud

Medlem:                              Marianne Aspebakken

 Medlem:                             Reidun Thøger-Andresen

 Medlem:                              Eva Radford

 

REPRESENTANTER TIL UNIONEN:

Representant   1: 

Jette Foss

Representant   2:    

Unni Torkildsen

Suppleant   1:  

Reidun Thøger-Andresen

Suppleant   2:  

Mari Gressberg