Tillitskvinner

TILLITSKVINNER I KLUBBEN 2024:

 

President:

 

Trine Jeanette Hansen

Visepresident: Jette Elsborg Foss
Sekretær: Mona Linnes
Kasserer: Anne Lise Foss Fjeldbu
Styremedlem: Unni Torkildsen
Suppleant: Inger Solli
  Tove Iris Hansen Ruud
Ekstensjonskomite: Nina Ekornhol
  Pia Christine Sjøli
Programansvarlige: Gunlaug Kollsrud
Ass pro ansvarlig: 

Torhild Dahl

Medlem:                              Eva Radford

 Medlem:                             Hege Råve

 Medlem:                             Gunn Gjester

 

REPRESENTANTER TIL UNIONEN:

Representant   1: 

Trine Jeanette Hansen

Representant   2:    

Mona Linnes

Suppleant   1:  

Gunlaug Kollsrud

Suppleant   2:  

Inger Solli