Tillitskvinner

TILLITSKVINNER I KLUBBEN 2020-2021:

 

President:

 

Nina Finsen

Visepresident: Gyri Andvik Johnsen
Sekretær: Jette Foss
Kasserer: Torill Snare
Styremedlem: Torhild Dahl
Suppleant: Bjørg Lorentzen
  Mari Finsen
Ekstensjonskomite: Nina Finsen
  Liv Nøkleby
Programansvarlige: Vigdis Fretheim
  Åsne Stolpe

 

REPRESENTANTER TIL UNIONEN:

Representant   1: 

Gyri Andvik Johnsen

Representant   2:    

Jette Foss

Suppleant   1:  

Torill Snare

Suppleant   2:  

Eva Radford

Suppleant   3:   

Bjørg Rimfeldt

Suppleant   4:  

Rigmor Noer