KONGSVINGER SOROPTIMISTKLUBB

MØTETIDSPUNKT:  2. onsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00.    

MØTESTED:  Høgskolebygget i Kongsvinger.

 
   
KONGSVINGERKLUBBENS SOROPTIMISTSANG:
Klubben har sin egen soroptimistsang som er skrevet av en av klubbens avdøde medlemmer, Brita Hanssen, for mange år siden.
I 2007 gjendiktet vårt tidligere medlem, Vigdis Puntervold Fretheim, en engelsk versjon av sangen, som passet til melodien.
 

På nettsidene våre finner du mer utfyllende informasjon om klubben; hvem vi er, hva vi står for, hva vi gjør osv.

Du finner mer informasjon om vår organisasjon på følgende linker :

Norgesunionen

Europafederasjonen

Soroptimist Internasjonal