Bli medlem i Soroptimist Union of Norway

DYKTIGE KVINNER FRA ULIKE YRKER

 

Kongsvinger Soroptimistklubbs retningslinjer for rekruttering er disse:

 

* Vårt mål er 2 nye medlemmer i året.

* Være oppmerksom på eventuelle innflyttere.

* Sette fokus på kvinner som er synlige i sitt yrke og har stort ansvar i sitt arbeid.

* Forsøke å få en spredning av yrker på høyt nivå.

* Sette fokus på interessante temaer og prosjekter i klubben.

* Lage et skriftlig fadderansvarsopplegg.

* Lage informasjonsbrosjyre og nettside.

* Ansvar for rekruttering i klubben ligger hos ekstensjonsansvarlig, styret og klubbmedlemmene.