EGNE PROSJEKTER

Dette er prosjekter klubben jobber med kontinuerlig:

•KVINNEMUSÈET ROLIGHED
•KRISESENTERET
•JULEMARKED
•INNVANDRERKVINNER
•KVINNENS STILLING
•UTDANNINGSFONDET