Kongsvingerklubbens innvandrerprosjekt

Prosjektet startet i 2013.

 

 

Månedlig møter 2-3 soroptimister innvandrerkvinner på GIV (Glåmdal interkommunale voksenopplæring) hvor de får norskopplæring. Vi snakker «sosial norsk» sammen og bruker samtaletema knyttet til årstidene og merkedager som utgangspunkt. Vi lager enkel mat sammen og spiser sammen rundt et stort bord. Før hvert møte som foregår 2 t på lærerværelset i skoletiden, henges det opp plakat hvor interesserte kvinner skriver seg på. I snitt møter det 10 innvandrerkvinner som kommer fra opptil 8 forskjellige land.

 

Eksempel på tema er feiring av bursdager, 1.mai, 17.mai og nasjonaldager i andre land, FN- dagen 24. okt., bruk av naturen gjennom årstidene og lager mat som naturlig hører sammen med det. De som er nye i landet vårt, får praktisert sitt nye språk, og soroptimistene får lære om fremmede land og skikker.

 

Prosjektet startet i 2013. Over 5 år frem til høsten 2018 er det blitt 50 treff på GIV og markering av 5 FN-dager.

 

Noen fra prosjektgruppa deltar også på Språk-kafé som holdes en gang i måneden hvor innvandrere, både kvinner og menn kan komme for å prate norsk. Tiltaket er åpent for alle.

 

Se her hvordan du kan delta og bli kjent med andre kulturer!

 

 

Rigmor orienterer om 17. mai.
Vi spiste tilslørede bondepiker.