KONGSVINGERKLUBBENS PROSJEKTER

De globale prosjektene ligger under Soroptimist International. Kongsvingerklubbens egne prosjekter er ofte prosjekter som er startet av klubben. Pristinaprosjektet er et eksempel på det. Dette ble avsluttet i 2017.

PRISTINA-PROSJEKTET:

Vår samarbeidspartner er vår søsterklubb i Pristina, Kosovo. Prosjektet dreier seg om hjelpearbeid til utsatte kvinner, og spesielt til enker og deres familier, etter soldater som har mistet livet i krigsherjinger. Hjelp til utdanning står sentralt.

 

 

BILDER FRA PRISTINA:

 

                             

Alle bilder privat.