NY PRESIDENT OG NY SEKRETÆR

Alle bilder: Bjørg Rimfeldt.

 

 

På septembermøtet ble den nyvalgte presidenten innsatt.

 

 

Avtroppende president Marianne Aspebakken overrakte presidentkjedet til Nina Finsen, som skal lede klubben de to neste årene.

 

 

Sekretær Eva Radford ble også takket av. Jette Foss (ikke på bildet) overtar etter henne.

 

 

Den nye presidenten Nina Finsen overrakte en gave både til avtroppende sekretær og president.