HØSTMARKED PÅ KVINNEMUSÉET MED FOREDRAG 26.oktober 2019

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Kvinnemuséet og Kongsvinger Soroptimistklubb. Det var salg av håndlagde høstmarkedsprodukter laget av soroptimistene selv. Det var mye gjenbruk og nydelige og morsomme ting. Inntektene går til Soroptimistenes kvinneprosjekter. Kl 14.00 var det foredrag av direktør for Likestillingssenteret Goro Ree-Lindstad. Temaet var "Normer til besvær".

 Foto: Bjørg Rimfeldt

 IMG_1873.jpg   IMG_1876.jpg

 IMG_1872.jpg

På bildet til venstre ønsker Kongsvinger Soroptimistklubbs president, Nina Finsen, velkommen til foredrag. På bildet til høyre orienterer museumsleder på Kvinnemuséet, Mona Holm, en lyttende forsamling. På det nederste bildet er direktør for Likestillingssenteret, Goro Ree-Lindstad, i aksjon.