Silvia Breuss Grøndahl ble tatt opp som nytt medlem på Teams-møte 10.02.2021.

Silvia er født i den vestlige delen av Østerrike. Hun giftet seg med Anders fra Norge og bodde 6 år i Østerrike før de flyttet til Norge, først til Oslo, men har bodd 40 år i Kongsvinger med tre barn. Foto: Privat

Silvia tok faglærerutdanning i Østerrike i fagene tysk og musikk. De første årene var hun aktiv i kor og som arrangør av konserter, som leder i Musikkens Venner og som ansatt i Musikkskolen.

Hun jobbet også som lærer i fagene før hun tok videreutdanning i musikkterapi og spesialpedagogikk, og senere psykoterapi i Norge, og avsluttet med en master i veiledning ved et universitet i Østerrike. Hun har ledet selvutviklingskurs og var timelærer i det faget ved Musikkhøyskolen for musikkterapeutstudenter.

Hun jobbet flere år som musikkterapeut i barnehager og skoler i Kongsvinger og Sør-Odal. Hun startet Fargebandet, inntil hun overtok avdelingslederstilling ved Sentrum videregående skole i Kongsvinger for en tilrettelagt avdeling. Der var hun i 10 år og er nå pensjonist.

Som sanger har hun vært med i Glåmdal Kammerkor nesten helt fra starten da hun kom til Norge. Hun ble senere dirigent for sykehuskoret Scalpella og til slutt for pensjonistkoret Sølvstrupene. Kor ble mer og mer viktig, og tok det med seg i pensjonistlivet inntil Korona satte en stopper i november i fjor.

Her får Silvia Grøndahl (til høyre) overrakt mappen og soroptimistnålen av President Nina Finsen.