Sted: Kvinnemuseet - lørdag 23.oktober

Kongsvinger Soroptimistklubbs årlige høstmarked i samarbeid med Kvinnemuseet, hadde i år som fagtema abort og reproduktiv helse. Tema ble valgt fordi Kvinnemuseet juni 2021 åpnet den faste utstillingen "Hysj! Fortellinger om abort og seksualitet". Samfunnsmedisiner, forfatter og styreleder i Sex og Politikk - lege Berit Austveg holdt innledningsforedraget. I debattsamtalene deltok ultralydjordmor ved poliklinisk abortklinikk Kongsvinger sjukehus, Eli Marie Skytteren, og masterstudent sosialantropologi UiO, med avhandling om norske kvinners erfaringer fra abortnemder, Tilla Solli. Ordstyrer var Anne-Mette Øvrum, styreleder i FOKUS, tidligere ordfører i Sør-Odal og direktør i Signo Conrad Svendsen senter. Hun er også medlem i Kongsvinger Soroptimistklubb. Før og etter fagtemaet var det salg av varer - alt produsert av dyktige medlemmer i Kongsvinger Soroptimistklubb med Gunlaug Kollsrud som "primus motor".

Alle foto: Bjørg Rimfeldt

 

 Høstmarked 11.jpg               Høstmarked 12.jpg

Bilde til venstre: Konservator og museumsleder Mona Holm ønsker velkommen med sin arvtager

(da hun går i permisjon), Thea Aarbakke ved sin side.

Bilde til høyre: President i Kongsvinger Soroptimistklubb Gyri Andvik Johnsen med sine velkomstord.

Sittende til høyre på begge bildene, ordstyrer for dagen, Anne-Mette Øvrum.           

 

 Høstmarked 14.jpg           Høstmarked 13.jpg

Bilde til venstre: Lege Berit Austveg i gang med sitt innlegg.

Bilde til høyre: I panelet fra venstre, Berit Austveg, Eli Marie Skytteren og Tilla Solli.

 

HØSTMARKED:

 Høstmarked 15.jpg           Høstmarked 16.jpg

Bilde til venstre: "Primus motor" for høstmarkedet" Gunlaug Kollsrud med noen av produktene.

Bilde til høyre: I bakgrunnen ser vi Mari Gressberg, som har vært ansvarlig for innsamling og

sortering av brukte vesker. Disse er fremdeles brukbare og salgbare. Pengene er verdifulle i støtten

til Soroptimistenes prosjekter.